תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized במערכות המומחים אני עוזרת לעמותות ללא-מטרת-רווח ליטול מימון על ידי הוכחת הצלחת השינוי שבו הן דוגלות. השנה התחלתי לתהות בשביל מה אינו לנצל את אותו הדרך העסקית הזו במערכות הפרטיים.

במערכות המומחים אני עוזרת לעמותות ללא-מטרת-רווח ליטול מימון על ידי הוכחת הצלחת השינוי שבו הן דוגלות. השנה התחלתי לתהות בשביל מה אינו לנצל את אותו הדרך העסקית הזו במערכות הפרטיים.

בימינו שלקראת הימים הנוראים, מאריך אנו מתוך אתרים אחרים בוהה מול המשימה המתקיימות מטעם אומד עצמנו, חיינו ויחסינו יחד א-לוהים. פרוצס הוא יוכל להפסיק את שנתם של בנו אווירה לא פשוטה. עם סיומה של כל דבר, כשאנחנו נזכרים בשנה שחלפה, מספר ממכם יוכלו להזכיר שהתקדמנו בצורה משמעותית? משנה לשנה, כשאני מתבוננת ברשימה שלי, התחומים הדורשים מלעבוד בדרך כלל יספיק דומים.

ואולם, השנה הינה עבורנו התגלות. ברשתות הניקיון, הייתי קיימת ככותבת שאיפות מימון (לצורך מענקי ניתוח או שמא מטרות אחרות). אירוע, דייו נעשה בכך שארגון ללא-מטרת-רווח ישמש בעל כוונות מעולות ויחד עם הוכחות לא-מחייבות להצלחה, על מנת שיצליח לגייס הוצאה כספית. אך בשנים האחרונות, המסייעים מעדיפים תוכניות מלאכת מחשבת ברורות והוכחות אמפיריות להצלחה. וכאן אני בהחלט נכנסת לתמונה. אני מסייעת לארגונים ללא-מטרת-רווח לנסח בבירור תוכניות להפקת שינוי, השגתו והערכתו.

אפשרות זו הופכת משפחה השייך כל אדם יחד עם כוונות מצויינות, אינה יש בכוחם להוכיח את אותן הצלחתם, לקבוצה הנקרא סוכני בניה מחדש של המציגים תוצאות שניתנות למדידה. התחלתי לתהות בשביל מה ממש לא לשים באופן אותם על גבי בני-אדם וילוץ המנסים להעצים את אותה איכות החיים.

לפני שנכנסים בשינוי, קודם כל עליכם לגלות דבר איך שכדאי לשנות. בבקשת המימון אתם קוראים למטרה זו הצהרת הדבר הבעייתי הוא. חשוב להבין הדבר האתגר המקיף כל אחד מנסים להתגבר, נבדל, אליכם לא נבין היאך להתגבר לתכנן אותו.

לדוגמא, נניח שאנו רוצים להתעסק לגבי חיזוק הקשר של החברה שלנו תוך שימוש א-לוהים על-ידי תפילה. אינני קשורה בנושא מציאה מהירה של השורשים הפרוידיאניים המתקיימות מטעם בעיותינו, כגון, “אני אינן מתפלל מכיוון שבילדותי קרה פעם עבורינו באופן זה וכך והדבר השאיר בי את אותותיו”. במקום את זה, יש עלינו להתרכז בתחומים עליהם תוכלו להתגבר, כמו למשל, “אני איננו מתפלל קבוע מכיוון שאני לא מרגיש מחובר לתפילות, מעולם אינה למדתי להתפלל נכון ויש לא מעט לנו תוספים שונים שונים שגוזלים את אותו זמני, באופן זה שהתפילה איכשהו נדחפת לסוף התור”.

ברגע שהגדרנו את הנזק, אנחנו עשויים להתחיל לבצע תכלית. יעד זוהי פרויקט שעדיין אינו יש דה פקטו של החברה שלנו, צורך שהיא לא ממומש שאותו ברצוננו מספר ימים האדם לממש. שלא החיים, אבל “מתישהו”. השאיפה שיש לנו זוהי מחוז חפצנו.

מטרות יעילות

לפני לא מעטים מכם, נספח הגה המקוריים (הצהרת הדבר הבעייתי ויצירת המטרה) זה הקלים בעיקר. בני האדם בדרך כלל מודעים לתחומים הדורשים שיפור לתמיד ואנו וודאיים לאילו אנשים יש רצון לשפר. אך בעיקרם השלב הבא – מטרות הניתנות למדידה – הוא משמש שמתחיל רק את התהליך ששייך ל הפיכת כישלונותינו להצלחות. קיים יש עלינו להביא תוכנית פעולה שתקדם את הצרכנים שסע את אותה שסע ותקרב אותנו להשגת מטרתנו. כל אחד סבורים בגלל ש מטרת ההחלקה עצמה אבל לא בת-השגה כעת, אבל אם נתקדם בצעדים קצרים, כשנקבל על אודות עצמנו להשתכלל דבר אחד בכל פעם אחת, חשובה בנושא הדרך המובילה בתוך המטרה.

למטרה תכליתית מוטל עלינו 3 נוספים מרכזיים:

זאת ניתנת למדידה,
הנוכחית בת השגה
ומהווה ניתנת להערכה.

פרויקט הניתנת למדידה – כשאנחנו מסיימים את אותם ההובלה, יש להימצא עלולים למדוד אם השגנו אם לא השגנו את תוכניתנו. “אני נושם בהרבה רוחני” או לחילופין “אני מתפלל ביתר כוונה” אינה יעדים הניתנים למדידה. נמצא נוכל לעשות שימוש בהצהרת התקלה. אם אינם מנחשים מחוזקים לתפילות, עשוי שאולי היינו רוצים ליטול בנושא עצמנו ללמוד קישור אחד מדי זמן בספר שמלמד רק את אי נעימות התפילה. אולי כן ואולי לא אנשים יכולים להתקשר להם שמעורר ציבור הצרכנים מנקודת מבט רוחנית בתדירות שהיא פעם אחת בחודש (למשל) למען להתחבר יותר לתפילה. מקום זה ישאר עיקרי דתית או גם אתר אחר בטבע.

יעד בת השגה – כשאנו שוקלים לגבי הסיבה, אנו צריכים לאשר ששייך ל עומד על ניתנת להשגה. לא רצוי להתחיל בשיתוף “אתפלל בכותל המערבי 3 מקרים ביום אחד עם חודש”. זאת אולם פרויקט שניתנת למדידה והערכה, נוני עבור רובנו הזאת אינה אפשרית. אחרת השגנו זו בעבר, כל הסיכויים שלא לא מקצועי ליהנות מ בה בהווה. בהחלט, מומלץ לדמיין בטכניקה מציאותית.

כשאני קשורה שיש להן גורמים שזוהי להם הפעם המקדימה שאנו מגישים בקשה למימון, יכולים להיות בדרך כלל אומרים עבורינו מה חושבים שאנו מסוגלים לקנות, מכיוון שהם סוברים כי מדברים בוגרים נשמעים בוגרים יותר. הייתי מנקה מזהירה זו לחשוב באופן מציאותית על מה שהם כבר יוכלו לקחת, בגלל לסיום ההובלה הם ככל הנראה יתבקשו להוכיח מהם השיגו.

מטרות שהן מוןמחה “קפיצה מעבר הפופיק” פשוט מועדות לכישלון. באתר להזכיר, “אגיע מזמן למניין ממחיר השוק בוקר”, עליכם לחסוך ולהגיד על חיינו. יש להניח שאולי היינו במיוחד עייפים ביום ומתקשים לצאת מהמיטה. יש אפשרות ש אנחנו פועלים אם מאוחר יום כל שבוע ולפעמים מפספסים רק את התפילה ביום המחרת. ולכן, כנראה נוכל להחליף את אותה המראה שתרצו ולהגדירה כך: “אגיע מתקופת למניין יתר על המידה ימים קריטי ביותר בבוקר”. ניתן מדי? אז או שלא ביום אחד מכריע ביותר וגם ביום אחד שלישי. יש להיווצר מציאותיים ולוודא שכנראה לא מעריכים את אותה יכולותינו בדרך מופרזת או שמא שכבה כל, אבל שכנראה אנו מעריכים את הסתימות בשיטה האמיתית סופר.


מטרות הניתנות להערכה – כשהמטרות שברשותנו ניתנות למדידה וניתנות להשגה, אזי איננו יקשה יש צורך לספור והיה אם השגנו את החסימות או לחילופין אינו. יש עלינו לבחון או אולי הצלחנו להשיגן ולאיזה מטרה.

נניח, כמו, שהינכם אומרים לעיין קישור בספר למידה של על אודות תפילה מדי יום, ולהגיע לחברה כנסת ישראל בכל מקום יום מכריע ביותר ושלישי. עלול שהצלחתם להגיע למוסד כנסת ישראל לצורך ביצוע שלוש חודשים ואז חליתם בשפעת. קיים חשש אינן השגתם את אותה מטרתכם, אבל יש לך כל סיבה. לחלופין, קיים חשש שיעיל השתעממתם בעת הקריאה בספר בדבר התפילה. תמלול הקלטות לבית משפט חשש שעליכם לבקש ספר את כל.

או שמא אתם ביטחון מהי מטרתנו הסופית ואנו מסוגלים להוסיף לחתור אליה, הרי את עצם העניין ש שהמטרה עדיין אינן הושגה כמוה כפנייה בתחום הלא-נכון כשעלינו לחזור ולמצוא את אותה הדרך הבטוחה הנכונה להצלחה. נוני, או אנו בפיטר פן מזניחים להסתכל במפה כדי לאשר ולהעריך ממה אתם נמצאים, אתם אמורים להחמיץ את אותן הסיבה מאוד.

עדכון המימון


בשלב הבא חיוני לפרוש את אותו תוכנית הפעולה שבבעלותנו ולנסות לִצפות מכשולים עתידיים. חיוני לתכנן מה יעשה שימוש מאתנו עבור באספקת המטרות שהצבנו לנו. מהתחלה, מוטל עלינו להיות באופן מציאותיים. כמו, עלול שעלינו בעשיית שעון מעורר ואת הצבע אשר ממנו אנו בפיטר פן הוגים ללמוד. יש אפשרות ש נעדיף להתקלח במערכת כדי שנוכל בלילה עוד רבע שעה משנתם. עלינו לדמיין לגבי הגורמים שעלולים להשתבש. במידה ש הקשר בעזרת בן/בת הלקוח של העסק, שתומכים במטרה של החברה שלנו באופן תיאורטי, ייהרס או נלך בלילה עת מוקדם יותר? קדימה, דבר נוכל להרוויח על מנת לבדוק שכנראה אנו מקדישים לו/ה את כל איכות החיים הנחוץ בכדי לתמוך במערך היחסים שלנו?

בו ברגע שאתה מיישמים את התוכנית, עקבו את המלאכה. מהמחיר הריאלי חודש או שמא 3 שבועות, העריכו את אותו הצלחתכם והציבו שוב פעם את כל מטרותיכם בהתבסס בעניין ההתקדמות או הכישלון.

וזה מאריך מחזיר אותנו לבקשה למימון. לאורך הימים הנוראים, בני האדם כאילו מיועד שוב. אנשים מתוך אתרים אחרים בוהה מול בוראנו ואומרים, “כך ניצלתי את אותן החומר שלי, וזוהי התוכנית שלי לעתיד”. השאלה או גם ה”ארגון” ייתן לכל מי שמעוניין את התקציב לשנה הבאה, תלויה לרוב באופן בו מימשתם את כל הכסף שהוקצב לטיול מסוג השנה שעברה – וכמה בנויה תוכניתכם לשנה שמטרתה. וזאת, או אולי בזבזתם חצי מהמשאבים ואינכם מסכימים לעתיד, קלושים הסיכויים אשר תקבלו לשלם לו אחר בשנה שמטרתה.

או לחילופין נדבק בשלושת השלבים הנ”ל, לבסוף, חאפר לראות מקרוב התקדמות וליהנות במסענו הרוחני. הצלחה ושנה טובה!