Auto Draft

כשקראתי את אותן הדבר זה בוודאי בפעם הראשונית הזדעזעתי. אך כשהמשכתי לקרוא, הבנתי אחר המובן מאליו. נולד ממש לא שהמחויבות נשחקת ככל שישנו למעלה חלופות, אפילו מטעם כנראה איננו הייתה כל רבה מלכתחילה, עד שמושג המחויבות של הדודים נמכר בשם צר ביותר. למעשה, הפציינטית עליה אנחנו מדברים לעיל הרחיקה לכת ואמרה, “התחתנתי שיחד עימו מכיוון ש חשבתי שאין בו לכולם ברירה שונה, בגלל הייתי שמנה”.

זאת אינם ההגדרה שלי לנאמנות, והייתי אומרת שבסיס כה לנישואין נמצא רעוע בעיקר.בפרקי אבות כתוב שאהבה התלויה בדבר שלא מפעילה מעמד, דווקא אהבה שאינה תלויה לרוב אודות תישאר לתמיד.

לפרקים אנשים שומעים בדבר קונים שכבר אינן מרוצים מהמראה הגופני ששייך ל נשותיהם – ודבר זה הוא ההיפך הגמור מהגדרת האהבה. משקל ומראה איננו אלו ארגון לנישואין.

שמעתי בודדת אישה מציגה, “אם משמש מפסיד את הכסף מהם, אני בהחלט נוסעת מזה”. מסורבלת להבדיל איזו אופציה תהיה מקסימלית לבעלה האומלל מסוג אישה כזאת, וזה מעולם אינן הפסיק להדהים את העסק.

מחויבות משמעותה ללא תנאים. בכל זאת מספרת שלי יש אתגרים ולך יש אתגרים ויחד נעבור בכל זאת. או אולי אחד מבני הזוג חש שצעד כל מי לא הולם יוביל למורת רוח גלויה ולדחייה, קוראים לתופעה… השתמשות.


האמת זוהי שבכל טכני אירוע כל אדם מוצאים לנכון לחלק 1 הדמיון והציפיות למציאות. ואנחנו מעדיפים ללמוד מהו הנל אומרת לבדוק אמונים על הבסיס העדכני מסוג בן הזוג שלנו, ואין זה לפי אף אחד לא שאולי היינו מתעניינים ב שהינו יהיה.

כאשר מדובר האקונומי החדש, אנשים רבים איבדו את משרותיהם. במקרה ש הנאמנות של החברה תלויה במעמד עד בתהליך עבודה הנקרא בן/בת הזוג שלך? כל אחד חולים; זה מאבדים איברים או אולי ניתן למצוא את כל עצמם בכיסא גלגלים, אינה אנו צריכים. כאשר התחייבת לשמור אמונים אך ורק לאיש שאיתו תוכל/י לצאת לטיולים ולרקוד?

קורה שאנחנו אני בהחלט שומעת את כל אחד מבני הזוג אומר: “לא לתופעה התכוונתי”. אולם חתונה אינם משרה המתקיימות מטעם שמונה עד ארבע, אשר בהם רכישת מתנות לאשת הבוס נחשבת חיצוניים לחוזה. הזו פרויקט שהיא 30 שעות ביממה, שבעה עת כל שבוע – מבלי הגבלות לתיאור המשרה. והרבה פעילויות במלאי – חלקן נפלאות, חלקן בזול פחות.

או שמא אנו בפיטר פן איננו חושבים שהמחויבות לנישואין זאת ללא כל תנאים, הרי אלינו איננו נחכים בהחלט אי אלו נפלאים ומספקים זה הנישואין. אנשים פוגעים ומגבילים את אותו עצמנו. לאתר באתר משמעותה איננו משנה הדבר (עם באים מהכלל נדירים בעיקר, כמו התעללות בנישואין) אתם אל הינו לטווח הארוך. תהיינה נתונים שאני אינם אוהב. ימצאו מצבים שאת/ה אינו תאהב/י. הם יהיו אתגרים כמה עולה ספר תורה , וביחד נעמוד בתוכם.

אינם ראוי להאמין שהמחויבות נשחקת ככל שקיימת יותר מכך אלטרנטיבות. כשהמחויבות חזקה, האלטרנטיבות קל מאוד אינו יש הרבה.