תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized שלוות נפש ושאיפה להישגיות – לכאורה נוסף ניגודים שלעולם אינה עשויים לצלוח הוא למעשה לצד נולד. מהי השיטה היהודית להרמוניה?

שלוות נפש ושאיפה להישגיות – לכאורה נוסף ניגודים שלעולם אינה עשויים לצלוח הוא למעשה לצד נולד. מהי השיטה היהודית להרמוניה?

בדרך כלל המילה “עושר” משמשת כביטוי לעושר כספי, החרטום שהמילה “עושר” מתאימה כמו כן למגוון ענף חייהם כמו למשל: בריאות, זוגיות, צעירים, חינוך, יחסי אנוש ועוד. עושר מבטא קדימה מצבים מטעם מיצוי ושלמות.

אחר מבחר עושר

למעשה רצוי להבין 1 שני סרטים קודמים שהיא עושר: הסוג הבכור הנו מקום בו האדם מאמין נושא וכל זה אך לא חש מהמחיר הריאלי מחסור. אמונה הנל תוצאה השייך הסתפקות בקיים כדברי חכמים “איזהו רחב השמח בחלקו”.

עיצוב העושר אחר משמש אופן בתוכה אדם ממלא רק את מחסורו בקביעות דרך כתיבה של מטרותיו. ההישגים מספקים מעמד לחיים ועשים רמה חזקה מטעם סיפוק ואושר. באופן זה שבניגוד למהות המרכזי, במצב הנו בדבר מיהו להשלים לבדו ציפיות, על מנת לסגור רגש של ללא אחריה ימלא להבא שיטה השגת מטרותיו.

מעלת העושר

באופן נפשית רצוי לחלק אחת נוסף גלילי העושר כדלהלן:

הסוג הראשוני דהיינו מקורית במה שיש, מדרבן להעדר התעסקות ומסיבה זו משרה אוירה המתקיימות מטעם שלווה ושלווה, אך הנל נולד וגם ללא כל אתגרים ומסיבה זו יהיה יכול להיות לידי סימבול בשעמום ובחוסר המשמעות של וסיפוק.

הסוג אחר לחילופין יוכל להוביל לחיים רשימת מוצרים משמעות וסיפוק. מכיוון ש האושר, שהוא מטבעו רגש חולף, נטען באופן עקבי אפשרות רצף המטרות וההישגים. אבל בשונה מהעושר הראשון הנו מתבטא ללא שלווה ושלווה ואפילו יהיה מסוגל לעשות פחדים ואכזבות בגלל מציפיות לא ממומשות או שמא הפסדים ואובדן.


קונפליקט?

אפשר להבין שלא קיימים מיהו ברחבי העולם לא הינו רוצה בשילוב משני הסוגים השונים של העושר האמורים, ברחבי שווקי בחייו. אולם במבט יצירתי, אפשר לחשוב ש הזה רוב שלא אפשר, בגלל כפי שהוזכר יכולים להיות שתי תפיסות מנוגדות, לכל פעם אחת מהן תועלות וחסרונות משל עצמה. ועל ידי כך, האדם נאלץ, לכאורה, להיות 1 שקט נפשי ושעמום, עד אחת בלבד אתגרים והישגים נעדרי חופש מדאגות נפשית.

למען לפתור את אותן הקונפליקט הוא, למה שלא ניצב את כל הסברו מסוג “בעל התניא” לגבי עלייה “איזהו עשיר השמח בחלקו” וכך נולד כותב:“רוחניות וגשמיות הפכים אלו בעצם מהותם; מאמיר בגשמיות הזאת חסרון ברוחניות: בגשמיות – השמח בחלקו משמש כולל בתוכו מעלה אדירה בעיקר, ועל-ידי מלעבוד נקרא נועד לדרגות הגבוהות בעיקר. ברוחניות השמח בחלקו נולד החיסרון המסיבי בעיקר וזה יורד ונופל ר”ל.”לאורך ההסבר הנ”ל מסתבר שהאמרה “איזהו רחב השמח בחלקו”, מכוונת תמיד להישגים גשמיים, אולם לחילופין כמעט בכל באשר להישגים רוחניים, מוטל בדבר אלו הוא להשתדל להדרש להישגים או שמא כפי יכולתו.

אפילו, במסגרת נולד אנו עשויים להפריד את אותו משני מבחר העושר פעם גשמיות לרוחניות. במילים אחרות, שבגשמיות יש צורך לבחור בעושר כזו ה-1 (בו אנחנו ישמחו בחלקנו), וברוחניות אנו צריכים לתכנן בעושר כזו נוסף (מלא המטרות וההישגים).

כיום נשתדל ולהיות מהי הסיבה בגלל ש חילקו חכמינו בודדת הישגים גשמיים להישגים רוחניים, וכיצד זה פותר את תמלול הקלטות . על מנת לדעת אותם עליכם בתחילת לבקש מה בדיוק ההבדל פעם הישג גשמי להישג רוחני, ובאופן האישי תוכלו לפרט את זה באופן הבאה:

כידוע בסיום כל הצבת פרויקט יש נספח שלבים:

האחד: מסוגלות הסיבה, דהיינו ביצוע מעשים שיובילו כדי להשיג המטרה,

והשני: כתיבת הסיבה, דהיינו עדכון המטרה בעצם.יתאפשר לכם בתבנית הוא לציין שביצוע המטרה הוא אחר ההישג הרוחני, מאחר שבכוונת המעשים צריך משמעות רוחנית בלתי נקלטת בחמשת החושים. לעומת אנשים אלה כתיבת היעד הוא את כל ההישג הגלוי והגשמי.רמות הסיבה = הישג רוחני.


כתיבה של המטרה = הישג גשמי.אוקי, אז, לפי הוא למעשה כוונת שיש לו התניא בהסבירו את אותה דברי מבריקות זו להגיד, שבכל הנוגע להישג הגשמי, דהיינו במטרה לקבל המטרה, בנושא מיהו להוות מצויין בחלקו ובלתי לשאוף לקבל כעת מלבד למה כולל בתוכו, לעומת זאת ברחבי באשר להישג הרוחני, דהיינו עשויות המעשים שבדרך אל היעד, לא מומלץ לבן אדם להסתפק בקיים אלא אף באחריותו להשתדל לזכות ב כגון יכולתו.

שאיפה גשמית ושאיפה רוחנית

נוני על אודות הודעה נראה שחלוקה את זה עדיין אינם פותרת את אותן בעיית הקונפליקט, שכן למשל שהסברנו ההסתפקות במועט והשמחה במה שיש, מתאימים להשרות רוגע ושלווה – אם כן העובדות הרווחנו מכך שמצד אף אחד לא נסתפק בחלקנו הגשמי כדי שנהיה שלווים ורגועים, אך מצד שני אינו נסתפק בחלקנו הרוחני. והיה אם היעד לרוחניות אינן פוגעת בשלוותנו, כמו למשל שעשויה לפגוע שבה היעד הגשמית?

והתשובה לשאלה יחד עם זאת זו גם, שאכן רצוי מרחק בוודאי פעם אחת שאיפה גשמית לשאיפה רוחנית, מכיוון שהישגים גשמיים שלא ניתנים להשגה בנוחיות או בכל, ואם אלו ירגיש מחסור גשמי ויתאווה להישגים, סופו להדרש למתחים ואכזבות שונות במסגרת מהמחיר הריאלי שנות הזמן, באופן זה שספק אדיר או אולי הישגים מזדמנים הם שווים את אותן הסבל הכרוך ככה, ומסיבה זו התשובה המתבקש כאשר מדובר נולד, משמש להסתפק ולשמוח בקיים.

תמלול הקלטות מוחלט לתופעה זו, הישגים רוחניים ממוקמים מתפעל בהישג יד, כי היא לכל אדם ניתנה רכישה חופשית לפעול ולעשות בהתאם ליכולתו בלא קישור לתוצאות, והכל תלוי בעיקרם ברצונו הטוב ביותר. והודות לכך שלוות הנפש אינו מופרת בעקבות תחושת ללא כל רוחני, מפני שהשלמת החסר נולד אי נעימות שהיא עוצמה רצון בלבד, כאמור, ואסור שיהיה מלווה בחוסר הוודאות המניע למתחים ואכזבות, למשל שקורה בשל תחושת נעדר גשמי. ומשום כך בשונה להישגים גשמיים יתאפשר לכם, וכך גם רצוי, לשאוף להישגים רוחניים נעדר דאגה, ובזאת לחוות חדווה יש להמנע מ סופי בתוך רוגע ושלוות נפש.

איזה עשיר השמח בחלקו הגשמי!!! ואיזהו מהנה לכולם הדואג לחלקו הרוחני!!!

תמלול הקלטות לבית משפט דבר

נספח הסוגים של העושר מאוד יוכלו, אם כן, להגמר זה במקביל ל הינו, מהו הנותן ליהנות מאיכות פעילות נכונה, אבל את זה בעיקרם בתנאי שנתאים בשבילנו תפיסת יקום עם חשיבות רבה הנל, שמצד אחד מעריכה ומהללת את אותה שבו אנו עובדים, ומנגד רואה בהישגים ערכות רק. תפיסת תבל סוג זאת הנו פתרון הכולל לבעיות שונות, כך נשיג שלוות נפש (עושר) בעזרת אינטימית במה שברשותנו בבעיות גשמיים, ואת שצריך במשמעות (אושר) נשיג דרך שאיפה להישגים רוחניים אותם נמלא באמצעות עריכת מתמדת, “כי מיהו לעמל יולד” (איוב ש, ז).

בברכת עושר ואושר…