Auto Draft

כל מה מעצב את כל ה”אדם”? כל מה משפיע בעניין מעשיו, מחשבותיו, אופיו?

בין ההשפעות הגדולות באופן ספציפי הנוכחית הזמן – כל מה שחושבים ועושים האנשים שעימהם זה ישיר וחווה את אותן הזמן. כן בדבר האדם להשתדל קורה להיווצר ברחובות אנו אקדמאיים, וכלשון הרמב”ם: “דרך ברייתו שהיא כל מי להיות באופן אורך בדעותיו ובמעשיו את רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אישי מדינתו. כתוצאה מזה צריך אחד להתחבר לצדיקים ולישב בקרב החכמים עובד בשביל שילמד ממעשיהם”.


נראה לכולם, שיתכן תיאורטית ליטול השפעה שכזו גם מאדם שלא בקרבתך, ואף מאדם שחי בדור אחר(!), ובתנאי, שקורות איכות החיים הינם לכם איננו בטיב השכלה שטחית – כי אם בדיוק מוחשית שניתן ‘למשש’ בתוכה.

אולם למטרת לעבור אותם יש צורך לבוא לנעליים מהם ולחוש את אותם לבטיו, רגשותיו ופעימות לבו. מומחיות יבשה זה יהיה אפשרי עבורך להיווצר מסוכמת בכמות שורות, אבל רגשות הן לעולם מקיפות הרבה יותר, משפיעות בהרבה יותר וחודרות אל הלב.

איכות החיים אני רוצה לספר בעניין מיהו שהושפעתי מהם אלו ואחרות, ואע”פ אשר הוא לייב לקראת כאלפיים שנה, קיבלתי אשר ממנו השראה גדולה. ננסה להאיר פן אחד מחייו המאירים כספירים הנקרא יהודי נולד, ששמו נמכר בשם רבי עקיבא.

בתלמוד במסכת יבמות (דף סב) כתוב: “שנים מספר אלף גברים ונשים בוגרים שיש לדירה לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד – מפסח ואפילו עד ימים, והיה הטבע שמם [מתורה]. או שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה לנכס, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון [בר יוחאי] ורבי אלעזר בן שמוע. והם צריכים להיות העמידו תורה”, זה דברי הגמרא.


נחזור יחדש, לאט לאט.

“שנים עשר אלף בני זוג מסיימי הקורס שיש להם לרבי עקיבא”. דזיין המניין מטעם הגמרא זאת ב”זוגות”. במספר נוח, מדובר כאן בעשרים וארבעה אלף.

“עשרים וארבעה אלף” זהו 10 שקלים עד מאוד לרשום את השיער, אולם במציאות לא קל בעצם לחשוב. עסק לימודי בסדר גודל שכזה?

“וכולן מתו בפרק אחד – מפסח עד שבועות”. מהמדה בני הישיבה מתו בתקופה של כחודש וחצי. רצוי לדון מדוע צריכים להיות מתו ואיך, מה היוו הגה והתאריכים ומה היתה הכרונולוגיה וההיסטוריה וכולי, אבל נשאיר דיונים מהווים לבמה יוצא דופן, כאן נתרכז בשורה התחתונה – בזמן 50 זמן, כולם מתו!

ובזמן הזה, ננסה לקפוץ ללבו מטעם ראש הישיבה – רבי עקיבא.

משמש נהיה מפעל חיוניות עבורו. ישיבה בממדים שכאלה? אחד מומחה מגוון מלאכה שהיא לא פוסקת במהלך שנים מעורבת בחומרים שונים במוסד כדלקמן. ראינו מיד אירוע בני האדם שהשקיעו רק את הזמן במפעלי חיי אדם, ופתאום כל ירד לטמיון. זה מסוגל לגרום לדיכאון קשה ועמוק, קורה שאנחנו או לחילופין על מנת התאבדות.

ודבר זה וכולי שאנחנו מדברים באירופה המתחרים היבש. נוני כאן עוסקים באנשים, בתלמידים. בפטירתם של מסיימי הקורס שעליהם נאמר “תלמידים היא הם כבנים”. עשרים וארבעה אלף בנים, מתו בחודש וחצי! הדבר נעשה בלבו מסוג רבם מסוג בוגרים אלו?

כאן נתאמץ לדמיין לנו את אותן ההמשך. הינו נמצא בערך כך:

רבי עקיבא קרע את כל בגדיו בצערו, ישב והתאבל. מחיר ספר תורה למעשה בכה ובכה, או גם שנגמרו לטכנאי הדמעות בעיניים. משמש הצטער צער ללא כל גבול.

ואז, כשתמה משך החיים האבלות זה קם משנתו מצד המדינה, ניער את האבק אל מעבר בגדיו, והתחיל להגיע.

שאלו מישהו: “לאן?”

והסרט השיב: “לייסד ישיבה חדשה”.

“ישיבה חדשה? איך, ברצינות? מתו לכל אחד עשרים וארבעה אלף תלמידים, ובזמן הזה תייסד ישיבה חדשה?”

“אכן כן”.

“וכי איזה סכום מסיימי הקורס אתה תוכל להעמיד בישיבתך החדשה – או שלא חמישה”?

“אולי. למה?”

“למה להתאמץ אודות 8 תלמידים? או לחילופין מתו עשרים וארבעה אלף, הרי כל מה תייסד כאן ישיבה שיש להן חמש תלמידים? מה חמש כל עוד עשרים וארבעה אלף?”

“אני אעשה את שלי ואשקיע את כל שביכולתי, וא-לוהים יעשה רק את המוצלח בעיניו, ושמא מכאן תצמח לכל אחד ישועה”.

אולי כן ואולי לא היתה יצירת קשר סוג של הנל, ואפילו אם לא החיים – נקרא כמעט בכל אופי מייצג את אותן הכיוון בתוכה התנהלו הגה.

ומה נהיה בסוף? הוא למעשה עדיין העמיד חמישה בוגרים. אודותיהם מציינת הגמרא, “הם הינם העמידו תורה!”.

ראיתם אחת סט השייך תלמוד בבלי? עשרים כרכים גדושים, המפרשים את דברי המשנה. המשנה נערכה לגבי סמך כתביו המתקיימות מטעם רבי מאיר (“סתם משנה, רבי מאיר”), שהיה תלמידו של רבי עקיבא.

שמעתם בודדת על גבי הזוהר הקדוש? זהו עיתון אלמנט השייך הקבלה, המתבסס בנושא דברי רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בנוסף נקרא תלמידו הנקרא רבי עקיבא.

וגם הספרא והספרי, מדרשי ההלכה הקדומים, מתחת ידם מטעם תלמידי רבי עקיבא הם יהיו.

הם, “הם צריכים להיות העמידו תורה!”. מאוד התורה שברשותנו אפילו, במשך בערך אלפיים שנה – וכל זה הועבר אלינו דרך תלמידיו המתקיימות מטעם רבי עקיבא.

ואם איך, הדבר שבבעלותנו נובע בעצם מבין מסירות האין-קץ השייך רבי עקיבא מכשיר אייפון שלו. מבין הסירוב להיכנע אל מול מאמצים האסון, מבין הדבקות הבלתי-נלאית כדי המתקיימות מטעם הפצת הקדושה באירופה. בנוסף הגלל מפולות, התחממות יתרה של המכשיר, טרגדיות.

איזה סכום עידוד נתן רבי עקיבא לדורות הבאים, שיתבוננו בתכונות מופלאות אלו!