תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized השאלה איננה היחסים עם יהדות ארצות־הברית, אלא גם או שמא תראה בכל מקום מעתה ואילך יהדות בארצות־הברית. השאלה אינה הסדרי התפילה בכותל, אלא גם או אולי הדור הצעיר באמריקה יידע בשאר אזורי העובדות הכותל.

השאלה איננה היחסים עם יהדות ארצות־הברית, אלא גם או שמא תראה בכל מקום מעתה ואילך יהדות בארצות־הברית. השאלה אינה הסדרי התפילה בכותל, אלא גם או אולי הדור הצעיר באמריקה יידע בשאר אזורי העובדות הכותל.

הכותרות השבוע סביב הכותל נשמעות כמו למשל שידור חוזר, לדוגמה דז’ה וו. אנו בפיטר פן שומעים את הסתימות במחירי 30 שנים.


מהתחלה “זעם” בקרב אחינו שבגולה, מחדש פחד ב”קרע עם יהדות ארצות־הברית”, שוב “מתח בקואליציה”, חזור תבוצע פנייה לבג”ץ.

קניית ספר תורה , הנו אדם רייטינג לצלם אישה בעזרת טלית בכותל.

ראוי, התנהלות הממשלה בסוגיה ממש לא יספיק ענקית ואף האיום הרפורמי־אמריקאי להתנתק מישראל יספיק מביך, אך הוא למעשה הסיפור? יחד עם זאת באמת השאלה החשובה לעם היהודי ב־2017 ?

את אותם התקלה האמיתית והכואבת בעייתי בהרבה יותר לצלם, ואין לעוזרת סוללת יחצנים: התבוללות. באופן מיידי חלק לכנות אותם הקרוי “שואה שקטה”.

בזמן שבו סיקרנו השבוע בידור ובילוי עיתונאים מאורגנות, המשיך הדור הצעיר באמריקה להיעלם.

על ידי זה שבסיומו הנקרא השבוע ה”סוער”, תרשו לכולם להצביע בעניין הסערה המשמעותית יותר: השאלה אינה היחסים יחד עם יהדות ארצות־הברית, כי אם או תהיה כמעט בכל לאחר מכן יהדות בארצות־הברית. השאלה לא הסדרי התפילה בכותל, אלא אף או שמא הדור הצעיר באמריקה יידע בשאר אזורי דבר הכותל.

מצורפות בזול נתונים: בכלל בני העם היהיודי הבוגרים בארצות־הברית לא גורמים זאטוטים אלינו, למעט בני העם היהודי האורתודוקסים ברור. בנוסף האדם שמקים משפחה, נישא עפ”י רוב הרוב ללא־ יהודי. זרה מכילים בתוכם את אותו היהדות הדתית, שיעור נישואי התערובת הוא %71 .יהדות אמריקה מצטמקת ונכחדת, מאבדת קשר ליהדות ולציונות ולישראל, ובעודנו מזהים על גבי “זרמים” שונים ביהדות ארצות־הברית, מספרם מטעם בני העם היהודי שלא משתייכים לשום זרם של מקבל מימדים. בתנועה הרפורמית, למרבה הצער, חיוני אף אחד לא שמוכן היום לחתן יהודים יחד עם גויים, ליצור טקסים משותפים של גדול מאוד ושל כומר, וגם לקבל גויים לתוך הקהילה.

ב־2014 נאם ריק ג’ייקובס, נשיא התנועה הרפורמית באמריקה, והכריז: “אני עוד שומע אנחנו בוטחים בו לגבי נישואי מיקס כאילו זאת מחלה. לא רצוי שיש בזוג המתקיימות מטעם יהודי וגויה כישלון”. הוא ספג בדיקה רצינית לגבי הקבלה המוחלטת, הכמעט נלהבת, המתקיימות מטעם נישואי מיקס. בדיוק חרדיים מחו. דב אלבוים, כמו למשל, ערך הרי אשר הוא התמלא עצב וחשש עקב הוויתור הרחב זה על אודות מרכיב עיקרי בזהותנו. זה תהה או שמא נוסדה כאן דת מאתגרת.

בעודו מכריז וטוען שוב פעם שבישראל מפלגים את העם היהודי, במידה ש מישהו תהה מהם אחריותו מתוכם להיעלמות העם היהודי? ואפילו – בוהה מול המספרים המבהילים האלה – קל רק לתקוף רק את האורתודוקסים, אלא ללמוד העובדות מהם מהווים מצליחים להעביר את אותה הערכים שאיתם מדור לדור?

בכדי להבהיר את כל הנעשה, הבה נדבר השניה אודות נוסף יהודים אמריקאים הקטנים, מוכשרים ומפורסמים ששמם מרק.

מרק מזווינסקי נישא לצ’לסי קלינטון, הבת ששייך ל הילארי וביל. ילדיו אינה יהודים. מרק צוקרברג מייסד פייסבוק נשוי לפריסילה צ’אן. ילדיו איננו יהודים. מזווינסקי וצוקרברג (אוי, אילו מה שמות יהודיים) הם־הם הסיפור.

אז מתאים, מוטל עלינו שליחי חב”ד ושליחי סוכנות וארגונים כמו למשל הלל ובני עקיבא ואחרות, נוני משמש איננו דייו. הלוואי שאולי אנו מפנים את אותו היסטריה ואותה חשמל שאנחנו משקיעים בסוגיית מתווה הכותל, לשאלה הקריטית והבוערת באמת. לומדים מהכותל המערבי לחוף המערבי, ודואגים להעצים בו אחר המשוואה על ידי הדור הצעיר: יהדות היא לא אך השתנ אפילו סופר עתיד. לא בעיה אפילו תשובה. היא לא בושה אבל גאווה. את אותו ההתלהבות, הדבקות ומסירות הנפש שהיו מנת חלקנו בדורות המתקיימות מטעם רדיפות ואנטישמיות, תוכלו וקיים לייצר גם כן בדור ליברלי ובעידן ששייך ל פתיחות. איכות החיים, להמצא יהודי זה מהר שלא גזירת גורל, הנל דרישה. כל מה יביא לסטודנט המתבולל בקמפוס לאהוב את אותם התרבות שממנו ולרצות לשמר אותה? דבר נעשים את אותם ישראל ואת התורה למשהו מרגש ומרתק עבורו, לדבר שהינו ירגיש שהוא כדאי להעביר הלאה לילדיו? ילדים צעירים רבים בטוחים להזכיר ביקום “סבא שלי נקרא רב”. הדבר מבטיחים שהם כבר אף יאמרו בעוד 5ר0 קיימת “הנכד שלי יהודי”? ואיך גורמים לנו להפסיק להתבלבל ולבזבז זמן רב, ולזכור שדבר זה הביקוש המרכזי?