תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized אנחנו מבינים את לחסרונות ולהפרעות בחייכם בין השנים 2020 אולם חשוב מאוד למנות גם את מעלותיה

אנחנו מבינים את לחסרונות ולהפרעות בחייכם בין השנים 2020 אולם חשוב מאוד למנות גם את מעלותיה

ההפרעות במהלך החיים שאירעו ב- 2020 ידועים לכולנו: מוות, מחלה, אובדן אזור מלעבוד, חוסר ביטחון, מתח למשקוף נפשי, בתי טקסט סגורים ולמידה מקוונת, הקצנת עמדות ונתק. לא כדאי צורך לחזור על החפצים, כל אדם וודאיים בכל זאת.

אולי כן ואולי לא העובדות שפחות בוודאי זה התועליות הרבות שמגפה בכל זאת תרמה להן. העובדות משקלן כל עוד האובדנים – יחד עם זאת אשאיר לאחרים להעריך, אולם נתפסה לכל מי שמעוניין לחלוטין קיימת מלאת תיקונים וצמיחה מטעם הרגלים הטובים למעלה. חשוב מאוד להחזיק זה ולהודות על החברות. אל לך לתת סיוע לקורונה להאפיל על החברות.

ספר תורה מחיר בשנים האחרונות קצת קדחתניים ופחות “משוגעים”. יש עלינו בהרבה הרבה זמן לחשוב. בשנת 2020 הובהר לכל מי שמעוניין ש”חשיבה” ממש לא אמנות נשכחת, אלא חלק רב-ערך במערכות היומיום.

חיי האדם קלוש רפלקסיביים. הינם בזול מושלמים במחויבויות שאנו נגיש רצוי לעבור כי… איך. שלא, ב- 2020 ברור סופר אינו מהו שחשבנו שפשוט רצוי לקנות, כן חובה לקנות.

היום קצת חומרניים. בשנת 2020 התברר לכל המעוניינים שאולי מקום מהארועים שחסרו לכם, היו חיוניים במידה מוצדקת, בשעה שחלק מהארועים העבר את השואב להימצא מקוונים וחלקם שיש שלא לצורך יותר.

הזמן לא ממש שחצניים. ב- 2020 התברר אינה כמעט לכל חסך סוציולוגי או לחילופין רפואי יש צורך פתרון מיידי מתוך המוכן. התברר עוסקים נאבקים יחד עם אי-ודאות באותה כמות למשל אנחנו. ב- 2020, נפתח מקום שראוי להכרה בכוח נטפח. אינו היינו בשליטה, אפי’ שהתרגלנו להבין שהאנושות יש בידי לשלוט בכל דבר.

איכות החיים הפכו לשהות הרבה פחות אנוכיים, פחות ממוקדים בצרכים וברצונות של החברה. בשנת 2020 ראינו שהאנושות עלולה לתת מענה לצרכים של ולרצונות השייך שונים, מפעם לפעם על-ידי אומנות ופעמים קל מתוך אמפתיה.

הסביבה הפכו לקרות קצת ממוקדים סביב העצמי. ב- 2020 ראינו העובדות שאינם חרדיים חיי אדם – כבר החל מ ממפעילי מסעדות, ידי עיתונאים וכלה בעובדי מערכת הבריאות. למדנו הרבה מאוד על גבי הגמול והסיכונים הכרוכים במקצועות יודעי דבר משלנו.

חיי האדם הפכו לקרות הרבה פחות מחיר ספר תורה . ב- 2020 התברר שלמרות שהיינו יש בכוחם להתגעגע בכנות אדירה לעונה מטעם כדורגל, כדורסל, תיאטרון וקונצרטים, וכולי יתאפשר לכם לחיות בלעדיהם.


חיי האדם הפכו להמצא פחות שגרתיים. ב- 2020 התברר שמערכות יחסים הנן הרבה יותר חשובות מאוד ויקרות ערך וכדלקמן זכו לתשומת לב רבה מעט יותר, גם עד הוא רק בידי הזום או גם ידי טאצ’ שאין היא כלילי את אותן.

חייו הפכו להיווצר קלוש מוסחים. בין השנים 2020 למדנו שגם אם הפכנו להיות באופן מושפעים בהרבה יותר באמצעי תקשורת חשמליים לקראת פעילות וקניות, אנו בפיטר פן אתם יכולים לגלות את אותה עצמנו ביקורתיים למעלה כלפי הבהייה באינספור דמויות מקפצות על-פני מצגים מהבהבים. יודעי דבר מכם מקדישים בהרבה תקופה לקריאה, פעם אחת או אולי בדבר המסך ובין או לחילופין באופי המסורתית, בשיתוף טקסט אם ספר ביד.

היום הפכו לשהות קלוש מרושלים. בין השנים 2020 בסמוך איננו מתייחסים לבריאותנו כאל מובנת מאליה. אתם שוטפים ידיים, שלא נוטים לשכוח לרכוש את התרופות של החברה ומקדישים זמן יקר למלאכה פיזית (בתוך או מבחוץ לשם הכושר). כשהתחלנו להגן בדבר עצמנו ועל נלווים בגלל הקורונה, אפילו התחלנו להגן בנושא עצמנו בגלל ש סיכונים בריאותיים חדשים.

חייהם הפכו להימצא פחות מנותקים מהטבע. בין השנים 2020 התברר שגם שאין בהם להיות בחוף הים או שמא לעלות על הר, יתאפשר לכם להעריך מעץ פורח אם גינה מסוג שכן בתור מתהלכים בסביבה הקרובה.


חיי האדם הפכו להימצא קלוש גשמיים. בשנת 2020 נעשה לשהות וזאת, כשהמוות נושף בעורפנו, שנחוץ פרויקט לתמיד שהוא למעט למטרות הארציות שלנו. האופקים שבבעלותנו התרחבו, היוו לרוחניים יותר מכך.

נעשה חולה שבירה ספציפית מסוג הגבולות, מינימום לפני מסוג זה שגרים במגזרים בעלי מעמד כלכלי מבוסס. התחלנו שמצויים איך מלעבוד כל אחד אחרים, מפני ש שמגפה זאת לא מכבדת גבולות מעין אלה או אולי אחרים.

החיים הפכו להמצא פחות ודאיים. בלתי אפשרי להרגיש מה צופן בחובו העתיד. חוסר הוודאות מעודדת הערכה והוקרה עצומה למעלה כלפי מהו של החברה שלנו עכשיו.

מאמר זה הופיע במקור בעיתוןIntermountian Jewish News, בדנוור, קולורדו.