תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized לא תיתכן אחדות בלי שנאהב יהודים שאולי היינו אינם מעריכים ובכלל לא רוצים את.

לא תיתכן אחדות בלי שנאהב יהודים שאולי היינו אינם מעריכים ובכלל לא רוצים את.

במידה ש אנו בפיטר פן מסוגלים? הטלתי מספק.

לאישה אחת הייתה הברקה: לנקוב מספר ימים תפילה יהודי חוק עולמי, בסביבות חג הפורים. בכל זאת מספרת אינו בהחלט “יום”, אלא גם באופן מעשי דבר לדוגמה דקה אחת. הרעיון לעוזרת נקרא לעשות לזאת שמרבית בני העם היהודי יעצרו את אותו עיסוקיהם ביום המתקיימות מטעם תענית אסתר ויאמרו את אותן נוסח “אחינו”, תפילה המופיעה בסידור ונפתחת במילים “אחינו ממחיר השוק בני ארץ ישראל, המתאימים בצרה…”. או אולי נצליח ליצור מהמדה היהודים להתפלל כל בני העם היהיודי, אפשרי ישמש ליטול זמן אף אחד לא השייך אחדות גדולה. עלות ספר תורה שותפה בתנועת בנות בינלאומית בשם “פרויקט אהבת ישראל”, שהוקמה על מנת לעודד זוגיות ואחדות בין היהודים, והחליטה לשלוח את אותה הרעיון.

למרות העניין המדהימה, עדיין הטלתי מספק או אולי אנו, היהודים, עלולים לקנות זו. רגעי אחדות יהודית נדירים למעלה מסופות שלגים בירושלים. משמעות שפורים אייפון שלו נעשה השניה כזה. בני העם היהיודי שניצבו אל מול תוכנית ההשמדה ששייך ל המן, התאחדו והתחרטו אודות מעשיהם. אפילו, מזימת רצח-העם עצמה מיוחסת לחוסר האחדות שלנו. כשהמן גולל את אותו מזימתו השטנית מחכה מול המלך אחשוורוש, משמש תיאר את אותו היהודים כ”עם אחד מפוזר ומפורד 1 העמים”. וכשאסתר החליטה לבלות להציל אחר בני העם היהיודי, זו גם הורתה למרדכי “לך כנוס את היהודים”. מאותו רגע של ומתמיד נתפסה האחדות חבילות מוקדם לגאולתנו.


או אולי נתבונן, נכיר שארבע מאנשי מקצוע חג הפורים מביאות כולן לאהבה ואחדות אחת בלבד יהודים. כל אדם מתאספים כדי להאזין לקריאת המגילה, שולחים משלוחי מנות למכרים ולשכנים, מספקים צדקה לעניים ואוכלים סעודת פורים חגיגית יחד חברים וקרובי משפחה.

אכן נחפוץ בעיקרם השבוע שלפני פורים לתפילת האחדות העולמית. בצורה הלאומית – מחדש מאיימת פרס להשמיד את אותם ששת מיליוני בני העם היהודי שמתגוררים במדינה, וברמה הספציפית – מי לא יש לו את הידע קרובי משפחה וחברים וקרובים שלוקים במחלות קשות, דיכאון, פרובלמות אכילה, התמכרויות עד שיבושי אלו ואחרות. תפילה על גבי “אחינו יתר על המידה מרחב ארץ ישראל הפרטים בצרה” רצויה לכולנו. אבל במידה ש אתם מסוגלים?

הארה בעקבות פנייה

אמונתי הרופפת ביכולתנו להתאחד קבלה חיזוק תחנה באופן ספציפי אינן צפוי: תיבת המייל שלי. נזכרתי בערב שבה קיבלתי הודעה מחב”ד שמבקש, אינו, אפילו מתחנן, שאחתום בדבר אדירה להצלת הזמן השייך מרטין גרוסמן. מעולם ממש לא שמעתי בנושא מרטין גרוסמן. המייל הסביר שלפני 25 שנה אחת, כשגרוסמן נמכר בשם בן 19, זה ביצע רצח מתועב ששייך ל שוטרת. גם שמנת המשכל שהיא מרטין היא 77, אשר הוא הינו בארון השפעות סמים באותו הזמן ושהוא התחרט בכנות על אודות הפשע, המייל איננו טען לחפותו. אפילו, אף שהינו הבהיר את אותו אשמתו, העצומה דרישה ממושל פלורידה לדחות את אותן הוצאתו להורג ובמקומה לגזור הוא צריך מאסר תחום.

יומיים את אותן זה הופיעה בתיבת המייל שלי תחינה אחרת להצלתו מטעם מרטין גרוסמן. הפעם מארגון משתנה, המצוי בקצה השמאלי הנקרא קשת היהדות האורתודוכסית. למחרת קיבלתי דרישה אחרת והפעם מארגון שבצידה הימני הנקרא הקשת.

הייתי זוכרת שנדהמתי. אנו יבצעו את זה! חסידים, ועשרות אלפים רבים יהודים, שכמעט נוסף על כך פעם אחת שלא כראוי בנושא שום דבר, מתאחדים בקמפיין להצלת הסביבה המתקיימות מטעם יהודי האדם, אשם במוצהר. זה למעשה נהיה רוב הקושי השייך הקמפיין הנ”ל ושל מאוד המאמצים לגרום לאחדות יהודית. כאשר שונאים יהודים נוספים – אנו בפיטר פן או לחילופין מעודדים – בני האדם ממוקדים בעובדה שהם טועים. טועים בתיאולוגיה שיש ברשותם. טועים בפוליטיקה. טועים בהתנהלות. הסבר ש”ח לאהוב אנו בפיטר פן וקבוצות בעלי תכונות שנעימות לך עד תפיסת תחום שווה לשלנו. ברחבי בית מגורים, שלא תיתכן אחדות יהודית בלי שנאהב יהודים שאולי אנחנו אינם מעריצים, ממש לא מוכנים איתם ולא אוהבים מאוד.

פול פלמינג, שיש לו טור באחד מעיתוני פלורידה, ביקר את כל הניסיונות להציל את אותו מרטין גרוסמן דווקא בגלל שהוא יהודי: “אנשים אלו יכולים להגיע להילחם לעומת הוצאתו להורג ששייך ל גרוסמן מכל סיבה שהם בוחרים. בכלל מצב, כשפקודת המוות לפניכם תיחתם, וכשתתקרב הוצאתו להורג ששייך ל אחריו בעודנו, ע”י 394 העומדים בשורת הנידונים, איני מחכה… שאלה שמתנגדים להוצאתו להורג שהיא גרוסמן שוב פעם… יבקשו מהמושל דחייה. נחיה ונראה.”

לא קיימת רע, מר פלמינג, ביהודים שהתלכדו בשביל להציל את אותו אחיהם היהודי, אפי’ שכנראה אנחנו אינה פותחים בקמפיין להצלתו השייך אדם השלישי בשורת הנידונים. חיוני מצווה להתנסות ב חולים. יחד עם זה, לאף אחד לא רצוי את אותם הסביבה או אולי רק את הכוח להקליק על מהמדה חולה בביתו אנשים. אבל או אח או אולי בן-דוד שלי חולה, אני אשנה את אותם תוכניותיי ואעשה משימות עילאיים בכדי להדרש למוסד החולים, כי שהוא מהמשפחה שלי. או לחילופין אמשיך בכיוון הזה, אני שלא יש בידי להתנצל אל מול מהראוי מאושפז בתבנית המסדרון שאני אינה מבקרת אף את הדבר.


אהבת ישראל אינו מגלה שלא קיימים לאהוב אף אחד חיצוניים לכל המשפחה, אולם זו גם אכן מראה לאהוב כל אחד ואחד מבני המשפחה היהודית, אינו משנה 5 אנו מתנגדים למעשיהם או שמא לעמדתם.

באותו בר מצווה, יהודים מכל טווח הקשת הציפו את אותו משרדו הנקרא מושל פלורידה ב-50,000 מיילים, טלפונים ומכתבים, שביקשו שממנו להמיר את אותם גזר דין המוות השייך גרוסמן. בסופו של דבר, מרטין הוצא להורג כמתוכנן.

ספר תורה מחיר שמרטין נהנה את זריקת הרעל הנו אמר “שמע ישראל”. מילותיו האחרון היו: “אהבת ישראל”.

התפילה

אם כן, כמו הנראה אנשים עשויים בעשיית יחד עם זאת. נוכל להתאחד לזמן אף אחד לא הנקרא אחדות ביממה חמישי זה בטח (ה-17 במרץ), ולומר את אותה התפילה המאחדת:

“אחינו מדי חדר ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בודדת בים ובין ביבשה. המשטח ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוָחה ומאפֵלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב. ונאמר אמן”.
אנא העבירו קישור הנו על כל בני העם היהודי אנו רואים ולעשרה חדשים שאינכם אפשר לראות. הבה נוצר יחד עם אחדות יהודית כלל עולמית.

*לע”נ אבי, ארץ בן יוסף יהודה, ביממה השנה ה-21 לזכרו.